Ristin sanoja

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeesuksen kuoleman merkitystä kuvataan Raamatussa monin sanoin, jotka miellämme nykyisin puhtaasti tai ainakin pitkälti yksinomaan hengellisiksi. Alun perin ne eivät kuitenkaan liittyneet uskonnon piiriin vaan nousivat eri elämänalojen arkitodellisuudesta kuin pienoisvertauksina.

Näitä pienoisvertauksia käytettiin, kun pyrittiin helpottamaan ristin ihmeen ymmärtämistä. Koska monien näiden sanojen yhteys nykyihmisen arkitodellisuuteen on vähäinen tai olematon, ne eivät välttämättä itse asiassa helpota ristin merkityksen ymmärtämistä vaan vaikeuttavat sitä. Siksi käyttöön kannattaa ottaa rikkaasti erilaisia sanoja ja kuvia. Vaikka ne kaikki eivät aukenisi, voi ainakin joku niistä aueta ja tarjota myös ristiä 2020-luvulla lähestyvälle ihmiselle tarttumapinnan siihen, miksi Jeesuksen piti kuolla.

Tosiasiassa tarvitsemme monipuolisia kuvia konkariuskovaisina itsekin. Jeesuksen ristiä ei vain voi kuvata usein tavoin vaan sillä todella on monia merkityksiä, eikä pidä takertua niistä vain yhteen tai kahteen. Koska Jumala tarjoaa meille kokonaisen sateenkaaren, ei kannata tyytyä vain yhteen sen väreistä.

Ensimmäiset kristityt tulkitsivat Jeesuksen yllättävää kuolemaa pyhien kirjoitusten eli Vanhan testamentin kautta. Lisää tulkinnan sanoja löysi etenkin Paavali. Käytetyt sanat eivät ole synonyymeja, vaan ne täydentävät kauniilla tavalla toisiaan. Kielikuvien kokonaisuus onkin jokaista yksittäistä sanaa oleellisempi.

Vanhurskautus-sanan juuret ovat paimentolaiskulttuurissa. Alun perin vanhurskas merkitsi sanansa mittaista ihmistä. Kun pysyttiin sovitussa, sopimusosapuolten välillään vallitsi vanhurskaus. Sana viitasi laajemminkin siihen, että asiat ovat kuten kuuluu — sadekin tulee ajallaan (Joel. 2:23). Sittemmin sanaa käytettiin myös juridisessa merkityksessä. Vanhurskas oli oikeudessa syyttömäksi julistettu. Jeesuksen kuoleman tähden Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi (Room. 4:24), mikä olisi maalliselta tuomarilta perin odottamaton päätös.

Sovitus viittaa rikoksesta koituvan rangaistuksen suorittamiseen. Jeesus suoritti ristillä ihmiskunnan ansaitseman rangaistuksen (Room. 8:3).

Vapautus liittyy orjuuteen (Gal. 5:1). Orjuuttajamme ovat laki (Room. 7:3–4) ja synti (Room. 6:18–22). Vapauttajamme – vaikkakin käytämme useammin juhlallisempaa sanaa Vapahtaja – Jeesus Kristus irrotti meidät laista ja sen tuomasta syyllisyydestä.

Lunastus liittyy sekä talouselämään, orjakauppaan että uhrikulttiin. Se ei merkitse ostamista, sillä lunastajalla on jo oikeus lunastettavaan. Jeesus lunasti uhriverellään meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta (1. Piet. 1:18). Tämä uhri korvasi muut syntiuhrit (Hepr. 9:12–14).

Velan maksaminen liittyy talouselämään. Jeesus maksoi ristillä suunnattoman velkamme (Kol. 2:4, 12–14), joka on syntynyt Jumalan tahdon rikkomisesta.

Sovinto kuulostaa hieman sovitukselta, mutta liittyy rikosseuraamusten sijaan ihmisten välisiin suhteisiin. Jumala teki Jeesuksen kuoleman kautta sovinnon kanssamme (2. Kor. 5:18–20), korjasi välimme, jotta voimme jatkaa ystävinä. Emme ole vain ”sujut” Jumalan kanssa, vaan suhteemme alkaa sovinnosta. Suomalaisissa raamatunkäännöksissä on suosittu virheellisesti ja harhaanjohtavasti sovitus-sanaa silloinkin, kun alkutekstissä on kyse sovinnosta. Raamattu käyttää toki molempia, mutta puhuu Uudessa testamentissa kuitenkin huomattavasti useammin nimenomaan sovinnosta kun sovituksesta.

Pelastus on toiminnallinen onnettomuuksiin ja vaaroihin liittyvä sana. Jeesus pelasti meidät muun muassa Jumalan vihalta (Room. 5:10).

Voitto saavutetaan taistelussa. Jeesus voitti synnin ja pimeyden vallat (Ilm. 3:21; Joh. 16:33).

Photo by Jose Aragones on Pexels.com

Siunaus on uhrin ohella ainoa puhtaan uskonnollinen kielikuva ristin merkityksestä. Kirouksen vastakohtana se vaikuttaa elämässä pahan sijaan hyvää. Kristus kirottiin sijastamme (Gal. 3:13), me saamme periä siunauksen (1. Piet. 3:9).

Pääsiäisen matka jatkuu ristiltä tyhjälle haudalle. Sen merkitys on korvaamaton, sillä ylösnousemus vakuuttaa, että kaikki se, mitä Raamattu kertoo ristillä tapahtuneen, on todella totta. Meidän ja Jumalan välillä vallitsee vanhurskaus, olemme syyttömäksi julistettuja. Meille kuuluva rangaistus on sovitettu, meidät on vapautettu ja lunastettu lain, synnin ja kuoleman vallasta. Meidän velkamme on maksettu ja saamme elää sovinnossa meidät pelastaneen Jumalan kanssa. Saamme elää todeksi Jeesuksen saavuttamaa voittoa ja perimäämme siunausta.

Maija Latvala

Kevättapaaminen Tampereella

Parisen kymmentä baptistinaista kokoontui kevätkokoukseen Tampereen baptistikirkolle lauantaina 25.3. Edustajia oli paikalla Keski-Suomen ja Tampereen seurakunnista.

Maijan aamuhartauden, kevätkokouksen ja ruokailun jälkeen matkustimme Tampereen uudella ratikalla tutustumaan Tuomiokirkkoon. Kaikki kokouksen osallistujat eivät lähteneet matkaan mukaan. Kirkon taideteokset ovat varsin erilaisia ja puhuttelevia ja saimme niistä oppaalta seikkaperäisen selvityksen. Kuvassa näkyvä taideteos on Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli.

Kevätkokouksen päätöksiä ja tiedotuksia

 • Hyväksyimme tilit ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.
 • Suunnittelimme naisten kesäleiriä Kesärannassa 20.-23.7. Kävimme läpi viime kesän leiriarvioinnit ja pyrimme ottamaan toivomuksia huomioon. Leirille on löytynyt omasta piiristä useita naisia opetustehtävään. Senni Sillanpää palkataan kesäksi Vaajakosken leirityöhön, jolloin hän on isosten kanssa vastuussa lasten toiminnasta. Leirin teema liittyy rukoukseen, mutta tarkennamme sitä vielä. Raili Huhtala vetää leirin. Leirin hinta tarkentuu kesäkuulla, kun keittiöjärjestelyt selkiytyvät. Alennuksista voi kysyä rahastonhoitaja Margit Sinisalolta.
 • Syyspäivien ohjelmasta vastaavat Keski-Suomen naiset Maija Neulasen johdolla. Ne järjestetään Kangasalan Pyysalon leirikeskuksella ja vapaaksi ajankohdaksi siellä on varmistunut 21.-22.10.
 • Naistentyölle hankitaan iZettle-laite, jonka avulla naistentyön tapahtumamaksuja, uhreja ja muita lahjoituksia voidaan suorittaa pankkikortilla tai puhelimen maksusovelluksella.
 • Marraskuun rukouspäivän materiaalin kääntäjäksi pyydetään Niina Güntheria.
 • Seurakuntien naistenpiireihin voi pyytää vierailijaksi Raili Huhtalaa sekä entisiä naisten työntekijöitä Anneli Lohikkoa ja Maija Latvalaa.
 • Seurakuntien naisten tapahtumista suositellaan lähetettäväksi uutisia baptisti.fi sivulle.
 • Kirkkokunnan kesäjuhlat järjestetään Turun kristillisellä opistolla 16.-18.6.
 • Liisa ja Tuomo Luoto perheineen pääsivät palaamaan työkentälleen oltuaan kolme kuukautta järjestämässä Liisan äidin asioita. Äiti on hyvässä hoidossa.
 • Koulutyöntekijä Jinnah Kampbell Sierra Leonesta vierailee Suomessa 14.-30.5. Tilaisuuksia seurakunnissa on seuraavasti: Tampere su 21.5 klo 11; Vaasa su 21.5 klo 18; Turku 23.5 tiistai-iltana; Vaajakoski su 28.5 klo 11; Helsinki su 28.5 klo 18.
 • Liisa Rajalan kautta voi lähettää käytettyjä postimerkkejä Euroopan baptistien lähetysliitolle, jossa niiden tulot käytetään Etelä-Amerikan lastenkotityöhön.

Siunattua pääsiäisen aikaa ja

Iloista kevättä!

Raili Huhtala