Jeesuksen jäljillä

footprint-3609327_1280-3-1.png

Evankeliumin, ilosanoman, ytimessä on usko ihmiseksi syntyneeseen Jumalaan:

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Joh. 1:18

Jeesus opettaa meidät tuntemaan Jumalan, sillä hän on Jumala. Millainen Jeesus oli luonteeltaan? Millaisia valintoja hän teki? Mitä hän opetti? Miten kohtasi ihimisä? Vastauksilla näihin kysymyksiin on keskeinen merkitys, mikäli haluamme ymmärtää, kuka ja millainen Jumala on.

footprint-3609327_1280-3.png

Jumalan luonteen ja olemuksen ymmärtäminen ei ole pelkästään tai ensisijassa tiedollista – se on suhteessa elämistä, suhteessa, joka ihmissuhteiden tavoin muovaa osapuoliaan. Näin ollen Jumalan luonteen ja olemuksen ymmärtäminen on myös suhteessa kasvamista. Suhteemme Jeesukseen tulee leimata ajattelutapojamme, valintojamme ja tapaamme kohdata toiset ihmiset. Näin suhde leimaa myös muodostamiamme yhteisöjä:

Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista.

Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.

Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.

Koloss. 3:8–11

footprint-3609327_1280 (3)

Suhde Jeesukseen ja syvenevä ymmärryksemme hänestä muuttaa siis meitä syvällisellä tavalla ja rikkoo ihmisten välisiä aitoja ja muureja. Vuosina 2019–2023 baptistinaisten tapahtumissa ja kuukausittaisissa alustuksissa keskitytäänkin Jeesuksen luonteeseen, toimintaan, työhön ja elämään liittyvien teemojen kautta paitsi lisäämään tietoamme myös muuttamaan tapojamme ajatella, asennoitua, toimia ja reagoida. Evankeliumeista nousevat vuosittaiset teemat avautuvat myös muuhun Raamattuun, niin Uuden testamentin kirjeisiin kuin Vanhan testamentin monisärmäisiin henkilöihin ja teksteihinkin.

Vuosittaista teemaa avataan kahdenlaisten tavoitteiden kautta: Marian tavoitteet ovat tiedollisia, Martan tavoitteet taas liittyvät siihen, mitä tiedolla arjessamme teemme; miten elämme sitä todeksi. Marian ja Martan tavoitteet ovatkin vahvasti toisistaan riippuvaisia ja toisiaan vahvistavia.


Jeesuksen jäljillä -opetussuunnitelman vuosittaiset teemat ja tavoitteet:

2019 – Rohkaisun vuosi

Marian tavoitteet:

 • Tiedän, ketä, miten ja miksi Jeesus rohkaisi.
 • Tutustun myös muihin Raamatun rohkaisijahahmoihin.
 • Ymmärrän rohkaisun merkityksen toisten palvelutyön edistämisen sekä rakkauden ja hyväksynnän osoittamisen välineenä.

Martan tavoitteet:

 • Opettelen erilaisia tapoja rohkaista.
 • Uskaltaudun rohkaisemaan nykyistä enemmän.
 • Opettelen myös ottamaan rohkaisua vastaan.
 • Alan nähdä useammin tilanteita, joissa rohkaisu on paikallaan.

footprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.png

2020 – Rohkeuden vuosi

Marian tavoitteet:

 • Tiedän, miksi, millä tavoin ja millaisissa tilanteissa Jeesus osoitti rohkeutta.
 • Tutustun myös muihin Raamatussa rohkeutta osoittaneisiin henkilöihin.
 • Ymmärrän, mihin rohkeutta tarvitaan, ja miksi siinä kasvaminen on kristitylle erityisen tärkeää.

Martan tavoitteet:

 • Opettelen olemaan rohkeampi eri tilanteissa itselleni luontevalla tavalla. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi omien ajatusten tai arvojen esiin tuomiseen, niiden mukaisten valintojen tekemiseen, omien tai toisten rajojen suojelemiseen, toisten lähestymiseen tai uuden opettelemiseen ja kokeilemiseen.
 • Opettelen tunnistamaan ja käsittelemään tilanteet, joissa en ollut rohkea.
 • Rukoilen aktiivisesti rohkeutta Jumalalta ja tukeudun rohkaiseviin raamatunkohtiin.

footprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.png

2021 – Rajojen rikkomisen vuosi

Marian tavoitteet:

 • Tiedän, millaisia rajoja ja mistä syistä Jeesus rikkoi.
 • Tutustun myös muihin erilaisia rajoja rikkoneisiin Raamatussa henkilöihin.
 • Ymmärrän, miksi kristittyjä ylipäänsä ja kristittyjä naisia kutsutaan usein rikkomaan totuttuja rajoja.

Martan tavoitteet:

 • Opin tunnistamaan Raamatun, rukouksen ja itsetutkistelun kautta rajoja, joiden pohjalta näen itseni tai toiset ihmiset, mutta joiden rikkomiseen tai ylittämiseen Jumala minua kutsuu.
 • Teen konkreettisen asian, jonka kautta tulen rikkoneeksi jonkin rajan.
 • Tunnistan rajoja, joiden suhteen olen ymmälläni tai hämmentynyt: Pitääkö ne rikkoa vai pitääkö niitä suojella? Rukoilen asian puolesta ja keskustelen siitä toisten kanssa.

footprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.png

2022 – Runneltujen vuosi

Marian tavoitteet:

 • Tiedän, miten kärsimys oli läsnä Jeesuksen elämässä sekä itse koettuna että toisten persoonissa ja kohtaloissa kohdattuna.
 • Tutustun muihin kärsimystä käsitteleviin keskeisiin raamatunkohtiin.
 • Tunnen Raamatussa esiintyvät näkökulmat, jotka auttavat elämään kärsimyksen kanssa ja kohtaamaan kärsiviä.

Martan tavoitteet:

 • Pohdin oman elämäni menneitä ja nykyisiä, pieniä ja suuria kärsimyksiä: Suhtaudunko niihin Raamatun suosittamien näkökulmien pohjalta, vai pidänkö kiinni näkökulmista, jotka saattavat pahimmillaan syventää tai pidentää kärsimystä?
 • Opin ilmaisemaan kärsiväni ja ottamaan apua ja tukea vastaan pienten tai suurten kärsimysteni suhteen.
 • Kohtaan tavalla tai toisella konkreettisesti jonkun muun kärsimyksen.

footprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.png

2023 – Rukouksen vuosi

Marian tavoitteet:

 • Tiedän, miten ja millaisissa tilanteissa Jeesus rukoili, ja mitä hän rukouksesta opetti.
 • Tutustun myös muihin rukousta käsitteleviin keskeisiin raamatunteksteihin.
 • Ymmärrän, mikä on rukouksen ja hiljentymisen merkitys sekä palvelutehtävänä että osana tasapainoista uskonelämää.

Martan tavoitteet:

 • Pohdin omaa rukouselämääni: Millä tavoin ja millaisissa tilanteissa rukoilen? Voisinko rukoilla myös toisin ja nykyistä monipuolisemmissa tilanteissa?
  Kehitän itselleni rukousrutiineja pienin askelin ja yhdistän rukoukseeni myös Raamatun lukemista.
 • Osallistun aktiivisemmin myös yhteiseen rukoukseen joko seurakunnassani tai muussa elämääni luontevasti kuuluvassa yhteisössä. Jos sellaista ei ole, pyrin etsimään tai luomaan sellaisen.

footprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.pngfootprints-149398_1280.png