Ritvan päivänä 27.5

Tämä kuluva vuosi on Rukouksen vuosi. Ihana raamatun kehotus rukoilkaa lakkaamatta, 1Tess 5:17 ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme koko ajan kädet ristissä Herran edessä. Itse koin nuorempana, kun perhettä ja työtä oli paljon, ajatus oli kuitenkin rukouksessa, niitä pieniä huokailuja Herran puoleen työn lomassa.

Nykyään, kun kotityöt eivät enää kuormita sillä tavoin, vapaa-ajan viekin nämä kaikenlaiset some välineet. Rukoukseen täytyy oikein hakeutua ja siltikin ajatukset karkailevat. Mutta kun suhde Jeesukseen ja Jumalaan on syntynyt, niin sitä ylläpidetään niin kuin niihin läheisiimme ja lapsiin, jotka ovat jo muuttaneet pois kotoa. Soitot ja viestit, tapaamiset ja kyläilyt, ajatukset ja rukoukset. Yhteydenpito on jatkuvaa ja suhde säilyy lämpimänä.

 Rukouksen ei todellakaan tarvi olla vain silloin kun on jokin hätä tai pyyntö, vaan me saamme kertoa kaikki asiamme rukouksen kautta Jumalalle. Paavali opettaa filippiläisiäkin ”saattamaan aina pyyntönne, rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon Fil 4:6. Jos meillä ei ole jatkuvaa rukousyhteyttä Jumalan kanssa me helposti alamme luottamaan vain itseemme sen sijaan, että luottaisimme Jumalan armoon ja huolenpitoon.

Jeesus itse kävi monta kertaa rukoilemassa yötä myöten pitkäkestoisia rukouksia, opetuslapset vain eivät jaksaneet valvoa hänen kanssaan. Seurakunnissa meidän tulee kokoontua yhteisiin rukoushetkiin, niissä saamme jakaa ilot ja surut. Pyydetään yhdessä Jumalan johdatusta seurakunnan ja seurakuntalaisten elämään.

Lopuksi meidän ei pidä väheksyä Jeesuksen opettamaa Isä meidän rukousta, siinä on opetettuna kaikki oleellinen.

Siunausta toivottaen Ritva Palomäki

Jinnah Kampbell ja Turkin konferenssi

Ritva Palomäki muistutti meitä rukouksesta, jotta se kulkisi sujuvasti arjessamme kiireistenkin aikojen keskellä.

Olen koko kevään järjestellyt työtoverini Jinnah Kampbellin Suomen vierailua. Viisumin hylkäämispäätös huhtikuulla tuli yllätyksenä. Koska Jumala oli johdattanut asioiden järjestelyssä tähän asti, jatkoin muiden mukana rukoilemista, että Jumala auttaisi tästäkin esteestä yli. En muista, milloin olisin rukoillut niin paljon; seuraillut ajatuksissani oikaisuvaatimuspaperia, missä se sitten kulkeekaan ulkoministeriössä. Rukoilin ihmettä. Yksi ihmeistä varmasti oli se, että oli hyvä rukoilla ja kerätä luottamusta siihen, että kyllä Jumala kuulee. Päätöstä oikaisuvaatimukseen ei ole vielä kuulunut. Realistisesti meille toki kerrottiin, että jonot ovat niin pitkiä, että asioiden käsittelyssä kuluu kuukausia. Jinnah saattaa siis tulla Suomeen syksymmällä!

Jinnah ja pastori Fornah olivat kuitenkin saaneet viisumin Turkkiin EBMI:n (Euroopan baptistien lähetysliitto) lähetyskonferenssiin, johon mekin Jari Portaankorvan kanssa menimme toukokuun puolivälissä. Olin ylpeä siitä, miten hienosti Jinnah konferenssissa selviytyi vastuutehtävistään, joita hänelle annettiin tässä ensimmäisessä konferenssissaan. Kuvassa hän toimii punaisessa takissaan keskusteluryhmän vetäjänä.

Konferenssin jälkeen viivyin joitakin päiviä Turkissa turistina yhdessä sierraleonelaisten veljiemme kanssa. Olin vaikuttunut siitä, miten sain tallata apostolien kanssa samoja polkuja Efesossa, Smyrnassa (konferenssikaupunkimme Izmir) ja Pergamonissa.

Tulevia tapahtumia

 • Ilmoittautuminen naisten kesäleirille Kesärannassa 20.-23.7. on käynnissä. Yllä olevasta kutsusta näet tarkemmat tiedot. Haluan rohkaista mukaan myös uusia leiriläisiä joko koko ajaksi tai ainakin käymään ja tutustumaan!
 • Tapaammehan jo ennen leiriä kirkkokunnan kesäjuhlilla Turussa 16.-18.6.
 • Naisten syyspäivät pidetään Kangasalan Pyysalossa 21.-22.10. Ohjelmavastuussa ovat Keski-Suomen naiset Maija Neulasen johdolla.

Muistetaan rukouksessa näitä tapahtumia ja toisiamme.

Muistetaan myös Liisa ja Tuomo Luotoa ja heidän perhettään. Liisa iloitsee siitä, että tänä keväänä on satanut enemmän kuin kahteen vuoteen ja säätila on ollut ulkoilullekin suotuisa.

Ristin sanoja

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeesuksen kuoleman merkitystä kuvataan Raamatussa monin sanoin, jotka miellämme nykyisin puhtaasti tai ainakin pitkälti yksinomaan hengellisiksi. Alun perin ne eivät kuitenkaan liittyneet uskonnon piiriin vaan nousivat eri elämänalojen arkitodellisuudesta kuin pienoisvertauksina.

Näitä pienoisvertauksia käytettiin, kun pyrittiin helpottamaan ristin ihmeen ymmärtämistä. Koska monien näiden sanojen yhteys nykyihmisen arkitodellisuuteen on vähäinen tai olematon, ne eivät välttämättä itse asiassa helpota ristin merkityksen ymmärtämistä vaan vaikeuttavat sitä. Siksi käyttöön kannattaa ottaa rikkaasti erilaisia sanoja ja kuvia. Vaikka ne kaikki eivät aukenisi, voi ainakin joku niistä aueta ja tarjota myös ristiä 2020-luvulla lähestyvälle ihmiselle tarttumapinnan siihen, miksi Jeesuksen piti kuolla.

Tosiasiassa tarvitsemme monipuolisia kuvia konkariuskovaisina itsekin. Jeesuksen ristiä ei vain voi kuvata usein tavoin vaan sillä todella on monia merkityksiä, eikä pidä takertua niistä vain yhteen tai kahteen. Koska Jumala tarjoaa meille kokonaisen sateenkaaren, ei kannata tyytyä vain yhteen sen väreistä.

Ensimmäiset kristityt tulkitsivat Jeesuksen yllättävää kuolemaa pyhien kirjoitusten eli Vanhan testamentin kautta. Lisää tulkinnan sanoja löysi etenkin Paavali. Käytetyt sanat eivät ole synonyymeja, vaan ne täydentävät kauniilla tavalla toisiaan. Kielikuvien kokonaisuus onkin jokaista yksittäistä sanaa oleellisempi.

Vanhurskautus-sanan juuret ovat paimentolaiskulttuurissa. Alun perin vanhurskas merkitsi sanansa mittaista ihmistä. Kun pysyttiin sovitussa, sopimusosapuolten välillään vallitsi vanhurskaus. Sana viitasi laajemminkin siihen, että asiat ovat kuten kuuluu — sadekin tulee ajallaan (Joel. 2:23). Sittemmin sanaa käytettiin myös juridisessa merkityksessä. Vanhurskas oli oikeudessa syyttömäksi julistettu. Jeesuksen kuoleman tähden Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi (Room. 4:24), mikä olisi maalliselta tuomarilta perin odottamaton päätös.

Sovitus viittaa rikoksesta koituvan rangaistuksen suorittamiseen. Jeesus suoritti ristillä ihmiskunnan ansaitseman rangaistuksen (Room. 8:3).

Vapautus liittyy orjuuteen (Gal. 5:1). Orjuuttajamme ovat laki (Room. 7:3–4) ja synti (Room. 6:18–22). Vapauttajamme – vaikkakin käytämme useammin juhlallisempaa sanaa Vapahtaja – Jeesus Kristus irrotti meidät laista ja sen tuomasta syyllisyydestä.

Lunastus liittyy sekä talouselämään, orjakauppaan että uhrikulttiin. Se ei merkitse ostamista, sillä lunastajalla on jo oikeus lunastettavaan. Jeesus lunasti uhriverellään meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta (1. Piet. 1:18). Tämä uhri korvasi muut syntiuhrit (Hepr. 9:12–14).

Velan maksaminen liittyy talouselämään. Jeesus maksoi ristillä suunnattoman velkamme (Kol. 2:4, 12–14), joka on syntynyt Jumalan tahdon rikkomisesta.

Sovinto kuulostaa hieman sovitukselta, mutta liittyy rikosseuraamusten sijaan ihmisten välisiin suhteisiin. Jumala teki Jeesuksen kuoleman kautta sovinnon kanssamme (2. Kor. 5:18–20), korjasi välimme, jotta voimme jatkaa ystävinä. Emme ole vain ”sujut” Jumalan kanssa, vaan suhteemme alkaa sovinnosta. Suomalaisissa raamatunkäännöksissä on suosittu virheellisesti ja harhaanjohtavasti sovitus-sanaa silloinkin, kun alkutekstissä on kyse sovinnosta. Raamattu käyttää toki molempia, mutta puhuu Uudessa testamentissa kuitenkin huomattavasti useammin nimenomaan sovinnosta kun sovituksesta.

Pelastus on toiminnallinen onnettomuuksiin ja vaaroihin liittyvä sana. Jeesus pelasti meidät muun muassa Jumalan vihalta (Room. 5:10).

Voitto saavutetaan taistelussa. Jeesus voitti synnin ja pimeyden vallat (Ilm. 3:21; Joh. 16:33).

Photo by Jose Aragones on Pexels.com

Siunaus on uhrin ohella ainoa puhtaan uskonnollinen kielikuva ristin merkityksestä. Kirouksen vastakohtana se vaikuttaa elämässä pahan sijaan hyvää. Kristus kirottiin sijastamme (Gal. 3:13), me saamme periä siunauksen (1. Piet. 3:9).

Pääsiäisen matka jatkuu ristiltä tyhjälle haudalle. Sen merkitys on korvaamaton, sillä ylösnousemus vakuuttaa, että kaikki se, mitä Raamattu kertoo ristillä tapahtuneen, on todella totta. Meidän ja Jumalan välillä vallitsee vanhurskaus, olemme syyttömäksi julistettuja. Meille kuuluva rangaistus on sovitettu, meidät on vapautettu ja lunastettu lain, synnin ja kuoleman vallasta. Meidän velkamme on maksettu ja saamme elää sovinnossa meidät pelastaneen Jumalan kanssa. Saamme elää todeksi Jeesuksen saavuttamaa voittoa ja perimäämme siunausta.

Maija Latvala

Kevättapaaminen Tampereella

Parisen kymmentä baptistinaista kokoontui kevätkokoukseen Tampereen baptistikirkolle lauantaina 25.3. Edustajia oli paikalla Keski-Suomen ja Tampereen seurakunnista.

Maijan aamuhartauden, kevätkokouksen ja ruokailun jälkeen matkustimme Tampereen uudella ratikalla tutustumaan Tuomiokirkkoon. Kaikki kokouksen osallistujat eivät lähteneet matkaan mukaan. Kirkon taideteokset ovat varsin erilaisia ja puhuttelevia ja saimme niistä oppaalta seikkaperäisen selvityksen. Kuvassa näkyvä taideteos on Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli.

Kevätkokouksen päätöksiä ja tiedotuksia

 • Hyväksyimme tilit ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.
 • Suunnittelimme naisten kesäleiriä Kesärannassa 20.-23.7. Kävimme läpi viime kesän leiriarvioinnit ja pyrimme ottamaan toivomuksia huomioon. Leirille on löytynyt omasta piiristä useita naisia opetustehtävään. Senni Sillanpää palkataan kesäksi Vaajakosken leirityöhön, jolloin hän on isosten kanssa vastuussa lasten toiminnasta. Leirin teema liittyy rukoukseen, mutta tarkennamme sitä vielä. Raili Huhtala vetää leirin. Leirin hinta tarkentuu kesäkuulla, kun keittiöjärjestelyt selkiytyvät. Alennuksista voi kysyä rahastonhoitaja Margit Sinisalolta.
 • Syyspäivien ohjelmasta vastaavat Keski-Suomen naiset Maija Neulasen johdolla. Ne järjestetään Kangasalan Pyysalon leirikeskuksella ja vapaaksi ajankohdaksi siellä on varmistunut 21.-22.10.
 • Naistentyölle hankitaan iZettle-laite, jonka avulla naistentyön tapahtumamaksuja, uhreja ja muita lahjoituksia voidaan suorittaa pankkikortilla tai puhelimen maksusovelluksella.
 • Marraskuun rukouspäivän materiaalin kääntäjäksi pyydetään Niina Güntheria.
 • Seurakuntien naistenpiireihin voi pyytää vierailijaksi Raili Huhtalaa sekä entisiä naisten työntekijöitä Anneli Lohikkoa ja Maija Latvalaa.
 • Seurakuntien naisten tapahtumista suositellaan lähetettäväksi uutisia baptisti.fi sivulle.
 • Kirkkokunnan kesäjuhlat järjestetään Turun kristillisellä opistolla 16.-18.6.
 • Liisa ja Tuomo Luoto perheineen pääsivät palaamaan työkentälleen oltuaan kolme kuukautta järjestämässä Liisan äidin asioita. Äiti on hyvässä hoidossa.
 • Koulutyöntekijä Jinnah Kampbell Sierra Leonesta vierailee Suomessa 14.-30.5. Tilaisuuksia seurakunnissa on seuraavasti: Tampere su 21.5 klo 11; Vaasa su 21.5 klo 18; Turku 23.5 tiistai-iltana; Vaajakoski su 28.5 klo 11; Helsinki su 28.5 klo 18.
 • Liisa Rajalan kautta voi lähettää käytettyjä postimerkkejä Euroopan baptistien lähetysliitolle, jossa niiden tulot käytetään Etelä-Amerikan lastenkotityöhön.

Siunattua pääsiäisen aikaa ja

Iloista kevättä!

Raili Huhtala

Huokaus kuullaan

”Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokailen, ja Hän kuulee minun ääneni.”

Ps. 55:18

Ehkäpä sinunkin elämässäsi on ollut ajanjaksoja, jolloin rukous on ollut huokailua Jumalan puoleen. Emme ehkä ole olleet yhtä kurjassa tilanteessa kuin Daavid tuota psalmia kirjoittaessaan. Psalmin nimi on Rukous petollisen ystävän vuoksi. Daavidin poika Absalom oli noussut kapinaan kuningasta vastaan, ja Daavidin ystävä ja neuvonantaja oli siirtynyt Absalomin puolelle. (2 Sam.15) Maa oli joutunut sisällissotaan. Daavid pelkäsi henkensä ja perheensä puolesta. Hän rukoili armoa ja luotti Jumalan oikeudenmukaisuuteen ja apuun.

Psalmin lopussa hän toteaa:” Heitä murheesi Herran huomaan, Hän pitää sinusta huolen, Hän ei salli vanhurskaan ikinä horjua.” Psalmi päättyy: ” Mutta minä turvaan Sinuun.”

Vaikka tuo tilanne toi Daavidille kauhua, niin rukous, jonka hän ilmeisesti lauloi Jumalalle, nosti hänen katsettaan tuosta tilanteesta Jumalan suuruuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Aivan kuten Daavidin rukous, niin meidänkin huokauksemme kuullaan. Ei ole väliä, miltä meistä tuntuu, huokaus kuullaan ja Hän, elävä Jumala, pelastaa meidät. Niin tuo psalmi 55 osoittaa. Ja vaikka vastaus ei tule meidän aikataulumme mukaisesti, niin silti meidät on kuultu. Ja kun ahdistus helpottaa, muista myös kiittää.

Siunattua kevättä sinulle.

Maija Neulanen

Kevät ja kevätkokous tulossa

Olemme johtokuntana päättäneet, että johtokunnan jäsenet vuorollaan julkaisevat hartauskirjoituksen ja tällä kertaa vuorossa oli Maija Neulanen Vaajakoskelta.

Kevään merkkejä ja revontulia seuratessa toivomme iloisempia aikoja niissä maailman kolkissa, joissa on menossa isot murheet ja myllerrykset. Helmikuulla olemme rukoilleet erityisesti Turkin ja Syyrian puolesta. Rukoilethan edelleen, jotta uskovien katseet niissä maissa jaksavat pysyä Herrassamme. Euroopan baptistinaisten viestissä pyydetään edelleen muistamaan:

 • Kirkkoja ja kirkon johtajia Turkissa ja Syyriassa hädässä olevien tukemisessa
 • Perheitä, jotka ovat menettäneet läheisiään ja joiden läheiset ovat kateissa
 • Tilapäisasumuksissa asuvia, joiden elämä on muuttunut suurten menetysten jälkeen
 • Viisautta ja mahdollisuuksia alueiden uudelleen rakentamiseen

Jumala on uskollinen ja kuulee rukouksemme niin läheistemme puolesta kuin maailman laajuisesti. Kun maanjäristysasia oli sydämelläni, niin muutaman kerran juuri silloin näin kuvan jostakin pelastuneesta.

Liisa Luodon äiti sai palvelutalopaikan, ja tämä asia on myös ollut rukousaiheenamme. Luodon perhe suunnittelee paluuta työalueelle 23.3. Rukoillaan, että äidin vanhan kodin tyhjennys sujuisi hyvin ja äiti viihtyisi uudessa kodissaan. Rukoillaan, että Liisa ja perhe kokevat iloa rukousvastauksista ja tästä ratkaisustaan, ja voisivat pian keskittyä jatkamaan tehtäväänsä rauhallisin mielin. Kuvissa Helinä ja Eelis Suomen talven iloissa.

Kevään tärkeä tapahtuma meille baptistinaisille on Naisten kevätkokous Tampereella. Tervetuloa mukaan suurin joukoin näkemään toinen toistamme ja päättämään loppuvuoden tapahtumista. Kevätkokouksen tarkemman ohjelman näet alla.

Siunausta sinulle kaikkien omien rukousaiheittesi keskellä

Raili Huhtala

Muistakaamme rukouksissamme Turkkia ja Syyriaa

Euroopan baptistien naisten liitto EBWU tiedotti presidentti Fabienne Seguinin kautta avusta, jota Euroopan baptistiliitto EBF antaa Turkin ja Syyrian maanjäristysalueilla. He pyytävät rukoilemaan heidän puolestaan, jotka ovat menettäneet rakkaitaan, menettäneet kotinsa tai ovat loukkaantuneita. He pyytävät myös rukoilemaan pelastushenkilöstön ja lääketieteellisen avun antajien puolesta. Lohduttakoon Jumala heitä ja antakoon voimia. Pelastustöitä vaikeuttaa tällä hetkellä lumisade ja pakkaselle laskevat lämpötilalukemat sekä se, että tiet ovat vaurioituneet pahasti ja pelastustyöt ovat vaikeita.

Turkin baptistikirkko tiedottaa, että heidän baptistikirkkonsa ja jäsenensä voivat kohtalaisen hyvin. Adana on yksi kärsineistä kaupungeista. 15 rakennusta romahti ja monet vaurioituivat. Ei ole selvää, onko rakennus, jossa kirkko kokoontuu, vaurioitunut vai ei.  Kaksi naapurirakennusta romahti sinne, missä Adanan baptistikirkon pastori ja unionimme pääsihteeri ja hänen perheensä asuvat. Adanan baptistikirkon kirkon jäsenet ovat kaikki kunnossa. He odottavat autoissa ja puistoissa.

Syyrian pahiten kärsineet alueet ovat Aleppo ja rannikon kaupungit. Aleppo, jossa meillä on myös yksi baptistikirkoistamme, on vaurioitunut pahasti. Ihmiset ovat jättäneet kotinsa ja etsivät suojaa turvallisemmilta alueilta. Meidän on katsottava, miten voimme auttaa kaikkia näitä ihmisiä. Syyrian ja Turkin baptistit tulevat ilmoittamaan avustustarpeista. 

Unkarin Baptist Aid’s Rescue 24 International Special Search and Rescue Team yhdessä ensihoitohenkilöstön kanssa lähetti avustustiimin heti maanantai-iltana. Tiimissä on 19 asiantuntijaa ja 7 pelastuskoiraa. Unkarin baptistien etsintä- ja pelastusryhmä on auttanut Turkissa sekä vuonna 1999 että vuonna 2001 tuhoisien maanjäristysten jälkeen.

Baptistien hyväntekeväisyyspalvelun pelastusryhmä aloitti tiistaina iltapäivällä maanjäristyspaikalla Turkin Antakyssa. Leirin pystyttämisen jälkeen he saivat koordinaatit ja tehtävän: heidän täytyi tarkastaa noin kaksituhatta taloa asutuksessa, joissa monet ovat jääneet raunioiden alle. Hyviä uutisia he saivat siitä, että romahtaneiden talojen alta kuului elämänmerkkejä. Joukkueen mukana oli seitsemän erikoiskoulutettua pelastuskoiraa, joiden rooli oli ratkaiseva pelastusoperaatiossa. Neljän tunnin työvuorossa neljä henkilöä oli samaan aikaan töissä.

Valitettavasti olosuhteet eivät ole suotuisat, kylmän lisäksi jälkijäristykset vaikeuttavat työtä.

Tiistaina klo 19 Unkarin aikaa Baptistien hyväntekeväisyyspalvelu HUBA Rescue24 International Firefighter and Search-Rescue Group pelasti pojan raunioiden alta. Hoito alkoi ja etsintä jatkui! Baptistien hyväntekeväisyyspalvelun pelastusryhmä on tiistain aikana nostanut Antakyassa kaksi eloonjäänyttä, 22-vuotiaan pojan ja 22-vuotiaan naisen satojen tuhansien asukkaiden, vakavasta katastrofista kärsineiden kaupunkien raunioilta lähellä Syyrian rajaa.

Me voimme rukoilla ja Jumala kuulee rukoukset. Jotta yksikin pelastuisi!

Rukouksen vuosi 2023

Aloitin naistentyön puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Aiemmin laaditun opetussuunnitelman aihepiiri ei voisi sopia paremmin alkavaan vuoteen. Rukouksen vuosi kuulostaa hyvin turvalliselta vaihtoehdolta siirtyä eteenpäin uudessa tilanteessa!

Kuulemme aiheesta varmasti opetusta tulevan vuoden varrella eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Itselle tulee ensimmäisenä mieleen se, että koska tämä on rukouksen vuosi, niin meidän oikeastaan pitäisi rukoilla koko ajan. Itse en ole paras henkilö omalla esimerkilläni sitouttamaan naisia käymään seurakunnan rukoustilaisuuksissa, jotka toki ovat aivan oleellisia seurakunnan toiminnan kannalta. Koen persoonani olevan enemmän sellainen, joka avautuu omista rukousaiheistaan pienessä ja itselleni läheisessä piirissä.

Kuuntelin hiljattain Antero Laukkasen pysäyttävän puheen rukouksen tärkeydestä. Tiedämme varmaan, että kansanedustaja sairastaa vakavaa sairautta. Puhetta kuunnellessa se vaikutti enemmänkin testamentilta, koska puhuja ei itse tiedä, miten kauan puhuminen ja seurakuntavierailut ovat hänelle mahdollisia. Hän puhui siis tärkeimmästä. Voit kuunnella Järvenpään Vapaaseurakunnassa 15.1 nauhoitetun äänitteen osoitteessa https://youtu.be/fprpzPDWpqs

Mitä tarkoitin sanoessani, että meidän pitäisi rukoilla koko ajan. Näin sanoo Raamattu 1. Tess.5:17. Yksinkertaisesti ”Rukoilkaa lakkaamatta”. Kun teen päätöksiäni, voin muuttaa sen rukoukseksi. Kun huolet tai erilaiset tunteet valtaavat minut, muistan rukouksen ja sen, että mikään tilanne ei ole Jumalalle mahdoton. Rukous kulkee mukana. Se on kuin luonnollinen hengitys. Älkäämme tyytykö vain aineellisiin siunauksiin ja rukousvastauksiin, vaan rukous antakoon meille hengellisen siunauksen rukouksen vuonna 2023.

Naistentyön johtokunta kokoontui perjantai-iltana 27.1 järjestäytymiskokoukseensa. Tulevia tapahtumia ovat Naisten kevätkokous Tampereella 25.3. Railin työtoveri, sierraleonelainen Jinnah Kampbell vierailee seurakunnissamme 14.-30.5. Muista rukouksissasi matkan monia taloudellisia ongelmakohtia, jotta matka toteutuisi ja olisi siunaukseksi hänelle ja meille. Laita jo kalenteriisi Naisten kesäleiri Kesärannassa 20.-23.7!

Tulen mielelläni vierailemaan naistenpiireissä helmi-huhtikuun aikana. On hyvä kurkistaa teidän toimintaanne, mutta toinen puoli minusta haluaa kertoa lähetystyöprojektistamme Sierra Leonessa, minne valmistaudun syksyllä taas lähtemään.

Toin keväällä Sierra Leonesta uusia tunikoita ja hameita myyntiä varten. Myynti sujuikin mainiosti kesäjuhlilla ja naisten syyspäivillä. Jäljellä olevat vaatteet on nyt päivitetty Toivon tekstiilitorille. Käy kurkistamassa, löytyisikö sieltä jotakin sinullekin, joka et ole päässyt aidosti vaaterekkien vierelle!

Muistetaan rukouksissamme myös Liisa Luotoa, joka on perheineen Suomessa. Liisan äidille odotetaan hyvää hoitopaikkaa, jolloin matka takaisin työkentälle olisi mahdollinen. Lapset sinne jo ikävöivät! Suomen talvi on varsinkin Eeliksen mielestä kylmä.

Raili Huhtala

Terveisiä kevättapaamisesta

Vaajakoskella oli lankalauantaina 16.4. koolla ilahduttava joukko naisia. Muutamat ottivat osaa kevättapaamiseen myös etäyhteyksin. Suuri kiitos Maija Neulaselle ja kaikille muille järjestelyihin osallistuneille!

Päivään sisältyi niin sanottu suunnittelukokous, jossa keskustelimme muun muassa seuraavista asioista:

 • Puheenjohtajamme Marja Portaankorva avasi kokouksen Johanneksen evankeliumin jakeen 14:27 insipiroimin ajatuksin. Jae kuuluu: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Uutiset ovat viime aikoina olleet huolestuttavia. On koronaa, sota Ukrainassa ja hoitoalan lakko. Näihin asioihin emme voi vaikuttaa. Kristittyinä meillä on kuitenkin aina perustehtävä, johon keskitymme, ja Jeesus antaa meille rauhan sen hoitamiseen. Saamme suunnitella tulevaa toimintaakin kaikessa rauhassa luottaen siihen, että hoitajien lakossa saavutetaan sopu, sodat loppuvat ajallaan ja koronakin lopulta hellittää.
 • Maija Latvala on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen kesäkuun alusta, joten naisten tähän asti baptistikirkolle maksamaa palkkatukea ei jatkossa ole tarpeen suorittaa ainakaan saman suuruisena. Asiasta keskustellaan ja tehdään päätös syksyn kokuksessa
 • Marja Portaankorva toi esiin, että puhuvaisia naisia olisi hyvä löytää tapahtumiin baptistiseurakunnista, koska naistentyöllä ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole palkattua työntekijää. Naistentyö on oiva estradi aloitteleville puhuville naisille. Kenenkään saappaat eivät ole liian suuret, joten tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi. Aloittaa voi pienemmästä, vaikkapa hartauksista ja alustuksista.
 • Naistentyön vuositeema on tänä vuonna Runneltujen vuosi. Kesäleirin teemaksi valittiin ”Minä riitän”. Leiri on siis toteutumassa. Se järjestetään 21.-24.7. Kesärannassa.
 • Anneli Lohikko ei ole enää luvannut kääntää marraskuun ensimmäisenä maanantaina pidettävän Baptistinaisten kansainvälisen rukouspäivän materiaaleja, joten tehtävään pitäisi löytää uusi henkilö. Tekstit eivät ole erityisen vaativia. Toivon mukaan sopiva kääntäjä löytyy ennen syksyä.
 • Syypäivien pitopaikaksi toivottiin viime syksyn tapaan Ylöjärven Suinulan Pyysaloa, josta pyydetään tarjous. Ehdotettiin, että Turun naiset vastaisivat tänä vuonna ohjelmasta tarvittaessa muiden seurakuntien tuella.
 • Nettiompeluseurat ovat keränneet korona-aikana mukavasti osallistujia, joten tarpeen mukaan niitä jatketaan. Mahdollisesti Team-seurat voidaan järjestää pari kertaa talviaikaan, kun muita naistentapahtumia ei ole. Maija Latvala voi edelleen vastata asiasta.
 • Marja päättää kautensa Baptistinaisten puheenjohtajana tulevana syksynä. Rukousaiheeksi jääkin, että löydämme syksyn kokouksessa sopivan ja halukkaan henkilön jatkamaan työssä.

Muistetaanhan työtämme, yhteyttämme ja näiden tulevaisuutta rukouksin!

Helmikuisia naistentyön terveisiä

Talvi on ollut lumirikas. Kevätauringon paistekin tuntuu hellivän meitä säännöllisesti, kun kuljemme kohti kevättä. Toivottavasti nämä asiat ovat helpottaneet kaikkien niiden viime kuukausia, joiden mieli on kaamokseen taipuvainen.

Kuten tiedämme, koronavirus on edelleen keskuudessamme, mutta kenties varsinaisen pandemian muodossa se on jo antamassa periksi. Näin ollen voimme suunnitella kesää ja tulevaa syksyä ”normaaliin” tapaan. Tarkoituksena on, että kokoonnumme pohtimaan baptistinaisten tulevia kuvioita huhtikuussa. Tarkasta ajasta ja paikasta tiedotetaan heti, kun ne selviävät. Tiedän, että meissä naisissa on monia sitoutuneita rukoilijoita, joten muistakaapa kevättapaamista jo ennalta. Käsittelemme siellä joitakin keskimääräistä suurempia kysymyksiä, joihin tarvitsemme omaamme suurempaa viisautta ja näkemystä.

Opetussuunnitelmamme mukaisesti alkanut vuosi on Runneltujen vuosi. Luulenpa, että monet asiat ovat esimerkiksi kahden viime vuoden aikana runnelleet meistä kutakin tavalla tai toisella. Millä tavoin kärsimys näkyi etenkin Jeesuksen ja toki muidenkin Raamatun henkilöiden elämässä? Miten he siihen suhtautuivat, mistä ja miten saivat lohtua? Näitä pohdimme alkaneen vuoden tapahtumissa. Häntänä viime vuodesta ehdin viimein leikata jo liki vuosi sitten talteen kuvatun lyhyen opetuksen, jonka keskiössä on mies, jota elämä oli todellakin runnellut. Voit katsoa tai kuunnella opetuksen tämän linkin kautta.

Tulevana maanantaina on ystävänpäivä, joten tuntui sopivalta järkätä sen yhteyteen jälleen nettiompeluseura. Mukaan tulee myös Raili Sierra Leonesta käsin. Liisaltakin on luvassa vähintään terveisiä. Halukkaiden kanssa tehdään myös pieni askartelu. Mikäli kiinnostuit, lue tulevasta ompeluseurasta lisää täältä. Tervetuloa mukaan myös ensikertalaiset!

Siunattuja kevättalven päiviä,
Maija

Tervetuloa baptistinaisten joulutuokioon 22.12.

Vaihdamme jouluisia kuulumisia & rukoilemme toistemme puolesta etäkokoontumisessa. Mukana myös Raili Huhtala!

 • Tapaamme Teams -videopuhelupalvelussa keskiviikkona 22.12. kello 19-20. Mukaan pääset helposti älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta klikkaamalla tapaamislinkkiä, joka ilmoittautuneille toimitetaan. Linkki tapaamiseen lähetetään joko WhatsApp-viestinä ja/tai sähköpostilla.
 • Tapaaminen avataan jo klo 18:45. Voit siis testata etukäteen, pääsetkö mukaan.
 • Saadaksesi tapaamislinkin, laita viestiä Maijalle numeroon 044 388 1112 (myös WhatsApp) tai osoitteeseen maijalatvala.sbk@gmail.com
 • Mikäli kuulut Nettiompeluseura-ryhmään, linkkiä ei tarvitse erikseen pyytää.

Löydät nämä tiedot myös tältä swaylta.

Näkemisiin ja/tai kuulemisiin!