Kutsumus avautuu arjessa

Raamatun alkulehdiltä voimme lukea siitä, kuinka Jumala loi ihmisen ja asetti hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja pitämään siitä huolta. Jumala antoi ihmiselle erityisen tehtävän suhteessa muuhun luomakuntaan. Ihminen luotiin Jumalan yhteyteen palvelemaan häntä ja edistämään luomakunnan hyvinvointia.

Tämän kaiken kauniiksi ja hyväksi tarkoitetun rikkoi syntiinlankeemus. Syntiinlankeemuksessa jotakin tuosta Jumalan alkuperäisestä tarkoituksesta turmeltui. Jumalalla oli kuitenkin jo valmiina suunnitelma, jonka avulla hän palauttaisi katkenneen yhteyden itsensä ja ihmisen välille. Suunnitelman ydin on Jeesus Kristus. Tämä on lähtökohtan, josta voimme edetä tarkastelemaan ja pohtimaan kutsumusta tarkemmin.

Mitä kutsumus siis on? Kutsumus on jotakin sellaista, minkä Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle. Kristittynä kutsumuksen merkitys avautuu laajemmin ja selkeämmin. Meidät on kutsuttu Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Niissä meillä on syntien anteeksi saamisen tuoma vapautus ja lupaus iankaikkisesta elämästä. Jumala siis kutsuu ihmisen takaisin yhteyteensä, toteuttamaan jälleen hänen tälle antamaa kutsumusta.

Aivan tavallisia ihmisiä

Raamatusta voimme lukea, miten Jumala kutsui ja käytti yllättävänkin erilaisia ihmisiä toteuttaessaan suunnitelmaansa ja valmistaessaan tietä tulevaa pelastusta kohti.

Israelaisten lapsettomalle kantaisä Aabrahamille Jumala antoi vielä tämän vanhoilla päivillä lupauksen, että hänestä tulee polveutumaan suuri kansa. Jumala asetti Joosefin auttamaan kansaansa suuren nälänhädän keskellä lähettämällä tämän – veljien kavalan teon seurauksena – edeltä käsin Egyptiin ja antamalla tälle taidon selittää faaraon unet. Tätä kautta Joosef sai suosion faaraon hovissa. Mooseksen Jumala kutsui vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta.

Voimme lukea myös mooabilaisesta Ruutista, joka lähti seuraamaan anoppiaan ja tämän Jumalaa päätyen Israeliin. Siellä hän avioitui Boaksen kanssa, ja hänet kirjattiin myöhemmin Jeesuksen sukuluetteloon. Ester taas oli tiukassa tilanteessa lopulta valmis uhraamaan oman asemansa kuningattarena – ja jopa henkensä – auttaakseen kansaansa

Vanha testamentti on siis täynnä mielenkiintoisia henkilöhahmoja, jotka Jumala kutsui johonkin erityiseen tehtävään. He olivat aivan tavallisia ihmisiä, joissa Jumala näki jotakin sellaista, mitä tarvittiin jonkin tietyn tehtävän toteuttamiseen. Nämä ihmiset olivat uskollisia Jumalalle ja valmiita antaman itsensä hänen käyttöönsä. Ehkäpä juuri se auttoi heitä selviytymään heille annetuista tehtävistä.

Kaikki Jumalan kutsumat eivät luultavasti koskaan tulleet tietämään, kuinka Jumala oli heidän kauttaan valmistanut tietä kohti tulevaa pelastusta. Ehkei heistä kukaan saanut koskaan tietää, kuinka suuri vaikutus heidän elämällään olikaan Jumalan suunnitelmissa.

Osana Jumalan suurta suunnitelmaa

Uuden testamentin puolella Jeesuksen opetuslapset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka Jeesus oli valmis kutsumaan työtovereikseen aivan tavallisia duunareita, mutta myös maanpettureita ja kansankiihkoilijoita. Tämän lisäksi Jeesuksella oli tietysti hyvin erilaisista taustoista tulevia kannattajia. Jeesus siis kutsui yhteyteensä todella erilaisia ihmisiä, niin kuin tekee vielä tänäkin päivänä.

Uudessa testamentissa paljon esiintyvä Paavali oli myös yksi Jumalan kutsuma, jolle oli annettu erityinen tehtävä viedä evankeliumi pakanoille. Jeesus ilmestyi Paavalille – tuolloiselle Saulukselle – tämän ollessa matkalla Damaskokseen vainoamaan siellä eläviä kristittyjä. Tuon ilmestymisen myötä Saulus sokeutui, mutta pääsi lopulta Damaskokseen, jossa tapasi Ananias-nimisen opetuslapsen. Ananias julisti Saulukselle evankeliumin ja hän tuli uskoon.

Paavali oli korkeasti kouluttautunut juutalainen, fariseus. Kääntymyksensä myötä hän alkoi vuorostaan julistaa Kristuksen evankeliumia ja hänen työnsä tuloksena syntyi monille paikkakunnille seurakuntia.

Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä seuraavasti:

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.

Ef.2:10

Meidät on siis kutsuttu elämään kutsumustamme todeksi tässä ajassa. Jokainen kristitty linkittyy osaksi Jumalan suurta suunnitelmaa. Jokaisen ihmisen elämällä on jokin tarkoitus tuossa suunnitelmassa. Sitä, mikä se on, emme välttämättä – niin kuin eivät Raamatun henkilötkään – saa koskaan tässä ajassa tietää.

Voimme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala vie aloittamansa hyvän työn lopulta päätökseen, jotta ihmisellä olisi pääsy takaisin hänen yhteyteensä, selaiseen yhteyteen, joka vallitsi luomakunnan alussa.

Oman kutsumuksen löytäminen

Miten kutsumuksen voisi määritellä? Sen voisi määritellä sellaiseksi asiaksi, johon ihminen kokee valtavaa kiinnostusta tai intohimoa, ja jota hän ei kykene olemaan tekemättä. Todellista kutsumusta kohtaan ihminen ei koe syvää vastenmielisyyttä, eikä sen toteuttaminen tuota suoranaista ahdistusta.

Toki kutsumukseen saattaa liittyä omien mukavuusalueiden ylittämistä kutsumuksen edistämisen määrittämissä rajoissa. Jos henkilöllä ei kuitenkaan ole pienintäkään kiinnostusta, intoa, halua, eikä taitoa asian suhteen, silloin se ei liene hänen kutsumuksensa.

Viime kesän seurakuntakoululeiriltä mukaani tarttui muutama oppitunnin pitäjän esittämä ajatus liittyen kutsumukseen. Kirjoitin ne ylös muistikirjaani. Ensinnäkin: ”Se, millaiseksi sinut on luotu, kertoo mitä tarkoitus varten sinut on luotu.

Tämä ajatus on hyvin valaiseva suhteessa kutsumukseen ja se luo hyvää pohjaa omaa kutsumusta koskevaan etsintään. Se myös vaatii jonkin verran pysähtymistä ja itsensä tutkistelua, jotta voisi paremmin havaita, millainen olen, ja erityisesti, millaiseksi Jumala on minut luonut ja tarkoittanut.

Raamattutunnin opettaja esitti myös muutaman jatkoajatuksen: ”Missä on tuohtumuksesi, siellä on sydämesi. Mikä ärsyttää sinua tässä maailmassa? Missä tarvitaan sinun muutosvoimaasi?” Missä siis näet tai havaitset epäoikeudenmukaisuutta, mikä saa sinun sappesi kiehumaan ja nostattaa sisäisessä maailmassasi polttavan tarpeen tehdä asian eteen jotakin? Voisiko se olla Jumalan antama tehtävä juuri sinulle?

Mihin asioihin juuri sinä kiinnität huomiota yhteiskunnassa, kun seuraat mediaa tai keskustelet ihmisten kanssa? Oletko kiinnostunut lapsiin liittyvistä asioista, teologisista aiheista, rakentamisesta, taiteista, vähemmistöryhmistä, vanhuksista, yrityksen organisoinnista vai ympäristön siisteyteen ja kunnossapitoon liittyvistä asioista?

Maailmassa on paljon erilaisia asioita, joihin ihmiset kiinnittävät huomionsa, ja joita he pohtivat. Jumala on luonut jokaisen ihmisen aivan erilaiseksi arvokkaaksi persoonakseen ja antanut jokaiselle aivan erityisiä lahjoja ja taitoja. Niitä ei annettu meille kätkettäviksi vaan laitettavaksi käyttöön, jotta voisimme niiden avulla palvella Jumalaa, lähimmäisiämme, seurakuntaa ja koko maailmaa.

Työ kutsumuksena

Usein ihminen kokee olevansa merkityksellinen, kun saa työskentelynsä kautta vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnallisella tasolla. Yhteiskuntaan vaikuttaminen ei kuitenkaan tarkoita juuri sitä kello kahdeksan alkavaa ja kello kuusitoista päättyvää työtä, vaikkei siinäkään itsessään mitään pahaa ole. Työtä voi olla monenlaista. Voit olla yrityksen toimitusjohtaja, tarjoilija, lentäjä, vartija, kirjailija, roskakuski tai vaikkapa kotiäiti tai- isä.

Miksi mainitsen työn, kun tarkoitus on kirjoittaa kutsumuksesta? Näen niillä yhteyden – työllä ja kutsumuksella nimittäin. Jumala loi ihmisen viljelemään ja pitämään luomakunnasta huolta. Miten tämä käytännössä tapahtuu tänä päivänä? Emmekö elä yhä edelleen tuossa Jumalan luomassa maailmassa? Kyllä, ja Jumalan luoma maailma käsittää useita erilaisia yhteiskuntia, joissa elämme ja vaikutamme.

Jumala on kutsunut ihmisen osaksi omaa maailmaansa siinä yhteiskunnassa, jossa tämä elää. Hänen tehtävänsä on edistää sen hyvinvointia. Kun tämä avautuu ihmiselle, hänelle avautuu samalla aivan uudenlainen maailma. Kaikki se, mitä ihminen tekee, on Jumalan luomakunnan edistämistä, siitä huolehtimista, edellyttäen, että se on eettisesti ja moraalisesti sopusoinnussa Raamatun kanssa. Näin ihminen voi elää kutsumustaan todeksi omassa ympäristössään.

Kutsumus alkaa kotoa

Omaa kutsumustaan voi toteuttaa jo perhe-elämästä lähtien. Aviopuolisona oleminen itsessään sekä vanhemmuus ovat Jumalan antamia kutsumuksia. Myös sinkkuuden lahja saattaa olla jollekin kutsumus, sillä jotkut tehtävät ovat sinkkuna huomattavasti helpompia toteuttaa.

Kutsumuksen alle mahtuvat siis moninaiset tehtävät, toimet ja ammatit. Kaikkien näiden hoitamiseen vaikuttaa se, onko ihminen todellisuudessa ymmärtänyt, miksi hän mitäkin asiaa tekee. Kutsumusta edustavat juuri ne asiat tai tehtävät, joista ihminen pitää ja joiden parissa hän viihtyy.

Myös ihmissuhteet ja elämäntilanteet itsessään muodostavat ihmiselle kutsumuksen. Ihmisuhteiden ja elämäntilanteiden kautta hän voi edistää omaa kutsumustaan juuri niillä luonnonlahjoillaan, kiinnostuksen kohteillaan ja persoonallaan, jotka Jumala on hänelle antanut.

Kun löydämme tämän totuuden, voimme palvella lahjoillamme jo kotona, ulottaen palvelemisemme myös kodin ulkopuolelle, kuten töihimme, seurakuntaamme ja harrastuksiimme. Samalla voimme olla Kristuksen valona tässä maailmassa.

Tämä kaikki toteutuu silloin, kun elämme rohkeasti juuri omaa elämäämme, Jumalan armon varassa, häneen turvaten ja hänestä iloiten, kaiken tehden Jumalan kunniaksi, jotta hänen nimensä meidän kauttamme kirkastuisi.

Pohdittavaa

 • Millaisia ajatuksia lukemasi teksti herätti? Voit kirjata ajatuksia ylös ja mahdollisuuksien mukaan jakaa niitä ystäviesi kanssa tai seurakuntasi naistenpiirissä.
 • Miten voisit omassa arjessasi aloittaa tietoisesti toteuttamaan kutsumustasi? Mitä voisit asian hyväksi tehdä?
 • Voisitko olla auttamassa muita löytämään oman kutsumuksensa arjessaan? Jos voisit, niin miten?
 • Miten voisit elää kutsumustasi todeksi perheesi, sukulaistesi, ystäviesi tai seurakuntasi keskellä? Entä työpaikallasi tai harrastuksissasi?

Rukoiltavaa

 • Lähesty Jumalaa rukouksessa ja pyydä hänen johdatustaan etsiessäsi kutsumustasi. Pyhän Hengen avulla voit saada erilaisia näkökulmia kutsumukseesi liittyen. Jumala auttaa varmasti selkeyttämään asiaa elämässäsi.
 • Rukoile Jumalan selkeää johdatusta siihen, kuinka voisit aloittaa edistämään omaa kutsumustasi omassa arjessasi.
 • Muista rukouksin myös niitä ystäviäsi, jotka eivät vielä ole kutsumustaan löytäneet, että he sen löytäisivät. Muista niitäkin, jotka ovat kutsumuksensa löytäneet, jotta he voisivat toteuttaa omaa kutsumustaan Jumalan kunniaksi arjessaan.
 • Rukoile, että seurakunnassasi mahdollisimman moni tiedostaisi oman kutsumuksensa ja voisi alkaa rohkeasti toteuttaa sitä seurakunnan yhteiseksi rakentumiseksi.
 • Rukoile Jumalalta viisautta, taitoa ja ennen kaikkea johdatusta kutsumuksesi etsinnän tiellä.

Toteutettavaa

 • Käy läpi kirjaamasi kohdat ja sovella lahjojasi, taitojasi ja kiinnostuksen kohteita käytäntöön.
 • Etsi sinulle luonnollisia tapoja toteuttaa kutsumustasi. Se voi olla hyvinkin pieni asia arjessa, jota et ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi – tai jos olet ajatellut, olet syystä tai toisesta ollut epävarma asian suhteen.
 • Rohkaise jotain sinulle läheistä ihmistä käyttämään Jumalan hänelle antamia lahjoja.
 • Jos olet todella rohkea, voit rohkaista myös jotain sinulle hieman vieraampaa ihmistä 😉

Lähteet:

 • Elina Rautio: Minun Paikkani – Tarinoita kutsumuksesta ja sen löytämisestä. Päivä 2016.
 • Timothy Keller ja Katherine Leary Alsdorf: Hyvää työtä. Päivä 2016.

Yksi kommentti artikkeliin ”Kutsumus avautuu arjessa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s