Baptistinaisten kansainvälinen rukouspäivä 1.1. 2021 – Rukousaiheita mantereittain

Aasian baptistinaisten liitto (ABWU, 36 jäsenyhteisöä 19 eri maassa)

1. Rukoillaan, että löytyisi järkeviä tapoja käsitellä pandemiasta aiheutuneita taloudellisia ja poliittisia haasteita. Rukoillaan, että työpaikat ja maailmanlaajuinen yhteistyö lisääntyisivät. Rukoillaan toivoa, joka löytyy ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa.

2. Kiitetään Jumalaa taloudellisesta vakaudesta ja mahdollisuudesta jatkaa työtä ja palvelemista. Rukoillaan johtajuuden uudistumista ja sitä, että mukaan saataisiin enemmän nuoria. Kiitetään Jumalaa siitä, että baptistiyhdyskuntien ja niiden johtajien välille on syntynyt läheisempi yhteys. He tapaavat useammin ja käyttävät sosiaalista mediaa työssään.

3. Rukoillaan baptistinaisten ja lasten Grace-toiminnan (avustustoimintaa sitä tarvitseville) puolesta ja Pakistanin puolesta sen pyrkiessä suojelemaan naisia ja lapsia. Rukoillaan myös yksinhuoltajaäitien ja leskien puolesta, jota taistelevat olemassaolosta Hong Kongissa ja Nepalissa.

4. Rukoillaan, että rauha ja järjestys palautuisivat poliittisesta ja taloudellisesta epävakaudesta sekä etnisistä konflikteista kärsivissä Thaimaassa, Indonesiassa, Hong Kongissa, Myanmarissa ja Pakistanissa. Rukoillaan, että Jumala estäisi verenvuodatukset ja osoittaisi armoaan, kun kansat haluavat tulla yhteen osoittamaan Jumalan vaikuttamaa myötätuntoa konfliktien ja uhkien synnyttämisen sijaan.

5. Rukoillaan varjelusta lisääntyvää perheväkivaltaa vastaan. Rukoillaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta naisille ja lapsille eräissä Aasian maissa. Rukoillaan syrjintää, riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. Rukoillaan myös sitä, että virkavalta kuulisi kärsivien huokaukset ja pyynnöt.

6. Kiitetään Jumalaa siitä, että Women Helping Women (Naiset auttavat naisia) -komitean muodostaminen mahdollistui. Siunatkoon Jumala kaikkia niitä, jotka halukkaasti ja runsaskätisesti tekevät yhteistyötä ABWU:n kanssa.

Pohjois-Amerikan baptistinaiset (BWNA, 16 jäsenyhteisöstä kahdessa maassa)

1. Rukoillaan niiden organisaatioiden puolesta, jotka painivat voidakseen rakentaa sillan vanhojen ja nuorten naisten välille pyrkiessään sekä kunnioittamaan uskollisia naisia että etenemään uusille alueille.

2. Kiitetään Jumalaa virtuaalisesta työharjoitteluohjelmasta, joka tarjoaa nuorille baptistinaisjohtajille mahdollisuuden seurata BWNA:n hallinnollisen tiimin työskentelyä ja saada siten taitoa arvokkaaseen strategiatyöhön ja johtajuuteen.

3. Rukoillaan TREY-ohjelman (hyväksikäytettyjen nuorten traumoista selviytyminen) puolesta. Ohjelmassa järjestetään turvallisia korjaavia perheympäristöjä yli 16-vuotiaille, jotka ovat toipumassa seksikaupasta. Rukoillaan ohjelman vapaaehtoisten puolesta, jotka väsyvät ja kokevat loppuunpalamisia. Rukoillaan myös ohjelmaan hiljattain rekrytoitujen puolesta.

4. Rukoillaan parantumista ja sovintoa niille alkuperäiskansojen naisille, jotka haluavat sydämestään palvella, mutta tarvitsevat mentorointia ja johtajuuskoulutusta tuekseen työssä, jota he yhteisöissään tekevät.

5. Rukoillaan viikoittaisten rukoushetkien puolesta. Rukoillaan, että yhä useammat naiset osallistuisivat niihin, ja että Pohjois-Amerikan naiset voisivat kasvaa rukouselämässään.

6. Kiitetään Jumalaa uudesta kuukaisittaisesta webinaarisarjasta, joka voimaannuttaa ja kokoaa yhteen baptistinaisia laajalta alueelta sekä auttaa heitä parantamaan johtamistaitojaan ja kehittymään omassa tehtävässään.

Tyynen meren baptistinaiset (BWP, 7 jäsenyhteisöä 7:ssä maassa)

1. Rukoillaan suurimman haasteemme, eli kielimuurin sekä joidenkin maiden rajoitettujen internetyhteyksien, puolesta.

2. Kiitetään Jumalaa siitä, että sisaremme ovat erityisen sitoutuneita työhömme ja osoittavat intoa tässä palvelutehtävässä. He ovat valmiita matkustamaan vaikeassa maastossa pitkien matkojen päähän tapaamisiin.

3. Rukoillaan kotiväkivaltaprojektin puolesta, joka pyrkii varustamaan Australian baptistipastorit palvelemaan niitä, jotka ovat joutuneet tähän traagiseen ja vaaralliseen tilanteeseen.

4. Rukoillaan monien naisten puolesta, jotka ovat menettäneet työnsä koronapandemian vuoksi matkailun vähennyttyä. Matkailu työllistää eniten meidän alueellamme.

5. Rukoillaan maiden johtajien puolesta, että he kokoontuisivat yhteen terveet, turvalliset perheet -teeman ympärillä. Rukoillaan synnytysmajaprojektin puolesta Papua Uudessa Guineassa.

Afrikan baptistinaisten liitto (BWUA, 17 maata)

1. Köyhyys on lisääntynyt korona-aikana, koska taloudelliset resurssit ovat heikentyneet. Rukoillaan niiden naisten puolesta kaikkialla Afrikassa, jotka ovat menettäneet työnsä ja joiden perheet kärsivät siksi puutetta. Rukoillaan, että he pärjäisivät.

2. Sisar Barbara Singermann on toiminut monia vuosia baptistilähettinä Afrikassa. Kiitetään Jumalaa siitä, että Hän on varjellut Barbaraa ja hänen miestään. Ylistetään Jumalaa siitä, että Barbara on maiden sulkutilassa ollessakin hankkinut kuukausittaiset rukous- ja kotihartauskirjat.

3. BWUA on kannattanut Etelä-Afrikassa suojakotia kaltoin kohdelluille naisille ja lapsille. Rukoillaan, että aviomiehet rakastaisivat vaimojaan ja isät kasvattaisivat lapsiaan Jumalan Sanan mukaisesti. Rukoilkaa, että seurakuntien johtajat vastustaisivat pahoinpitelyjä.

4. Rukoillaan rauhaa ja vakautta koko mantereelle ja yhteyttä perheisiimme ja yhteisöihimme. Rukoilkaa keskinäistä anteeksiantamusta, vahvempia suhteita ja Herran etsimistä yhdessä.

5. Kiitetään Herraa siitä, että Baptistien maailmanliiton apu auttaa kaikkein haavoittuvaisimpia ja huojentaa kärsimystä Etelä-Afrikassa.

Karibian baptistinaisten liitto (CBWU, 17 jäsenyhteisön liitto)

1. Rukoillaan, että kaikki naistenryhmät Karibian saarilla liittyisivät yhteiseen liittoon.

2. Kiitetään Jumalaa siitä, että hän on lähettänyt palvelutehtäviin naisia, jotka uhraavat itsensä ja tekevät ahkerasti työtä.

3. Rukoillaan Trinidadin baptistiyhdyskunnan ja Tobagon naistenosaston Puutarhanhoito- ja koulutushankkeen jatkumista. Hankkeessa tarjotaan työpaikkoja, ruokaa ja koulutusta niitä tarvitseville. Rukoillaan, että Grenadan baptistinaisten liitto jatkaa yrittäjyyshankettaan naisten työllistymisen ja koulutuksen eteen.

4. Rukoillaan uusien johtajien koulutuksen ja kehittämisen puolesta, sillä sille on suuri tarve CBWU:n naisten parissa.

5. Rukoillaan naisjohtajien koulutuksen ja kehittämisen puolesta Karibian saarilla. Rukoillaan, että yhteydet saarten välillä vahvistuisivat.

6. Kiitetään Jumalaa nuorista naisista, jotka antautuvat palvelutehtäviin.

Euroopan baptistinaisten liitto (EBWU, 50 maata Euroopassa ja Lähi-idässä)

1. Rukoillaan, että Jumala varjelisi yhteyttä, yhtenäisyyttä ja kumppanuutta baptistinaisten kesken EBWU:n alueella, ja ettei Brexit heikentäisi tätä yhteyttä.

2. Rukoillaan, että kristityt EBWU:n alueella seisovat lujina uskossa ja kiinnittävät katseensa Jeesukseen näinä vaikeina aikoina, joiden keskellä elämme. Rukoillaan, että sydämet olisivat täynnä Pyhää Henkeä ja syvää rakkautta Jeesukseen Kristukseen, ja että voisimme viedä Hänen voittonsa ja rohkaisunsa kaikkialle, missä elämme.

3. Avaa ihmisten silmät, niin että he voisivat siirtyä pimeydestä valkeuteen ja materialismin, itsekkyyden, rasismin ym. vallasta Jumalan puoleen, ja saisivat syntinsä anteeksi sekä osan niiden joukossa, jotka pyhitetään uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

4. Rukoillaan johtajiemme puolesta (hallituksissa, seurakunnissa, työpaikoilla ym.) Rukoillaan, että heidän päätöksensä olisivat kristillisiä ja viisaita, ja että he eivät unohda Jumalan hyvyyttä, ja saisivat näin myös kokea siunauksia.

5. Taivaallinen Isä, siunaa niitä, jotka kärsivät pandemiasta johtuvia seurauksista, kuten murheesta, kotiväkivallasta, sosiaalisesta etäisyydestä, työttömyydestä, kodittomuudesta, kotiopiskelusta, etätöistä, perutuista leikkauksista ym.

6. Rukoillaan niiden puolesta, jotka elävät maissa, joissa vallitsee yhteiskunnallinen epävakaus, joiden talous on romahtanut, joita vainotaan, joissa soditaan tai koetaan ilmastokatastrofeja.

Latinalaisen Amerikan baptistinaiset (UFBAL, 25 jäsenyhdyskuntaa 21 maassa)

UFBAL sai BWA:n Baptistinaisten (Baptistien maailmanliiton naistentyön osasto) rukouspäivän uhreista lahjoituksen, joka on siunannut satoja ihmisiä. UFBAL ohjasi tämän lahjan Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansoille. Heille jaettiin 500 raamatunkäännöstä heidän omalla äidinkielellään, neljä kaivoa kaivettiin neljälle yhteisölle ja alkuperäiskansoja autettiin Ecuadorissa pandemian aikana. Teidän uhrinne on vaikuttanut yli 2000 ihmisen elämään monin tavoin!

1. Rukoilkaa unelmamme puolesta, joka ottaa ensi askeleitaan. Kannatamme latinalaisamerikkalaista naislähettiä, joka työskentelee Intian naisten parissa. Hankkeen nimi on ”Aarteita taivaassa”.

2. Rukoilkaa viisivuotistavoitteemme puolesta, jolla haluamme vaikuttaa tuleviin sukupolviin.

3. Rukoillaan alkuperäisväestön puolesta ja sen puolesta, että evankeliumi vaikuttaisi niiden kulttuuriin.

4. Rukoilkaa PEPE-työn eli köyhien alueiden lastentarhatyön puolesta.

5. Rukoilkaa seuraavien suurten tarpeiden puolesta: kotiväkivallan loppuminen, nuorten työllistyminen, vaelluksemme syventyminen Jumalan yhteydessä.

6. Rukoilkaa, että JOKAISEEN Latinalaisen Amerikan maahan saataisiin ilmainen puhelinlinja tukemaan naisia, joita on kohdannut ei-toivottu raskaus. Tällä hetkellä Argentiinassa on tiedotuskeskus, joka yhdistää pyynnöt asiaa hoitaville varapresidenteille.

Baptistien maailmanliiton (BWA) globaali naistentyö

Baptistinaiset kokoontuvat vuosittain yhdessä New Yorkiin kouluttautumaan YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) konferenssiin. Kyse ei ole kristillisestä konferenssista, mutta siellä voi oppia paljon, kun yhdessä etsitään ratkaisuja naisia koskeviin haasteisiin eri puolilla maailmaa. Rukoillaan, että baptistinaiset, jotka osallistuvat vuosittain koulutukseen, voivat käyttää oppimaansa hyödyksi ja soveltaa sitä Jumalan rakkaudesta käsin omissa yhteyksissään. (lisätietoa asiasta: https://www.bwawd.org/resources)

1. Rukoillaan BWA:n naisina, että baptistinaiset voisivat kukoistaa. Maailmassamme on kovin paljon sellaista, mikä pyrkii estämään naisia elämästä täysillä todeksi Jumalalta saamaansa kutsumusta. Rukoilkaa, että ydinarvomme toteutuvat ja kasvavat naisten elämässä tulevana vuonna, ja että kukin heistä löytää oman todellisen arvonsa ja vahvuutensa Kristuksessa.

2. Rukoilkaa uuden BWAn naisten toiminnanjohtajan puolesta, että hän sopeutuisi hyvin uuteen tehtäväänsä.

3. Rukoilkaa kaikkien BWA:n naisten alueellisten johtajien puolesta, samoin BWA:n naisten puheenjohtaja Karen Wilsonin ja sihteeri/rahastonhoitaja Sherrie Cherdakin puolesta.

4. Rukoilkaa jatkuvaa johdatusta BWA:n pääsihteeri Elijah Brownille kaikkine vastuineen.

5. Rukoilkaa alkavien nettikoulutustyöpajojen puolesta, jotka lisäävät baptistinaisten taitoja ympäri maailman.


Rukouspäivän tilaisuudessa kerättävän tai yksityisen uhrin tilitys:

Keräämämme uhrit jaetaan Euroopan baptistinaisten kautta. Ne on yleensä annettu Itä-Euroopan maiden baptistien työhön, kuten lastenleireihin tai muuhun tarpeellisiin hankkeisiin. Uhrin jakamisesta päättää Euroopan baptistinaisten johtokunta.

Uhrit tulee tilittää välittömästi tilaisuuden jälkeen Suomen baptistinaisten tilille: SBK:n naistentyö / FI65 8000 1370 1353 61 / Viitenumero: 2021113

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s