Markuksen evankeliumi

 • Markuksen evankeliumi tarjoaa yleisesityksen Jeesuksen persoonasta, toiminnasta ja opetuksista.
 • Luotettavan perimätiedon mukaan sen kirjoittaja on jerusalemilainen Johannes Markus, joka ilmeisesti toimi Pietarin tulkkina ja kirjoitti näin ollen ylös sen, mitä muisti Pietarin Jeesuksesta kertoneen.
 • Arviot kirjoittamisajankohdasta vaihtelevat vuosien 55–70 välillä. Evankeliumi lienee kirjoitettu Roomassa ja suunnattu pakanakristityille, sillä siinä selitetään juutalaisia tapoja, joita lukijoiden ei oleteta tuntevan.

jesus-160077_1280 (1)

 • Markus on evankeliumeista varhaisin. Siinä on vain 31 sellaista jaetta, joita ei lainata muissa evankeliumeissa. Matteuksen ja Luukaan evankeliumien kirjoittajat ovatkin käyttäneet Markusta lähteenään.
 • Markus on myös evankeliumeista lyhin, mutta sisältää silti suurimman osan tapahtumista, joita evankeliumeissa ylipäänsä kuvataan – vieläpä suurimmassa määrin todellisessa tapahtumajärjestyksessä.
 • Evankeliumin tapahtumat sijoittuvat pääosin Galileaan, Palestiinan pohjoisosiin. Galileassa ja sen ympäristössä toimittuaan Jeesus saapuu lopuksi Jerusalemiin.
 • Evankeliumissa kuvataan Jeesuksen tekemiä ihmeitä enemmän kuin muissa evankeliumeissa ja keskitytään vahvemmin toimintaan opetusten sijaan. Ihmeet tuovat ilmi sen, että Jeesus on Messias. Muutoin asia salataan jopa opetuslapsilta. Messiassalaisuus korostuu koko evankelumin ajan esimerkiksi siten, että Jeesus kieltää kertomasta tekemistään ihmeistä.
 • Keskeinen evankeliumissa on Jeesuksen kuvaaminen palvelijana: ”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.” (Mark. 10:45) Jeesus ei ollut voitokas kuningas, vaan palvelija, joka auttoi ihmisiä kertomalla heille Jumalasta ja parantamalla heidät. Oman elämän uhraaminen oli äärimmäinen palvelemisen ele.
 • Evankeliumissa kuvataan myös juutalaisten Jeesuksen palvelutyötä kohtaan osoittamaa vastustusta, joka sai Jeesuksen laajentamaan työtään ei-juutalaisten pariin. Evankeliumin lopussa Jeesus haastaa seuraajiaan menemään kaikkeen maailmaan ja julistamaan pelastavaa evankeliumia.

Lähteet:

 • Heikki Palva: Raamatun tietosanasto. WSOY 1995.
 • Sana elämään -kommentaariraamattu, suomenkielinen laitos. Aikamedia 2018.