Raamatuntutkistelu – Palvelijan seuraajat

”Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne – – Eihän Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä.”

Matt. 20:20-28

Jeesuksen maallisen elämän syy ja hänen tehtävänsä oli olla Jumalan asialla. Hänen tuli etsiä ja pelastaa kadotetut, palvella ei tulla palveltavaksi. Salomelle, Jaakobin ja Johanneksen äidille, muistutettiin tästä, kun hän pyysi Jeesukselta pojilleen arvokkaita paikkoja ja valtaa Jumalan valtakunnassa. Itse asiassa kaikki opetuslapset halusivat varmistaa palkkionsa siitä, että he seurasivat ja palvelivat Jeesusta.

Mutta Jeesus opetti heille, etteivät hänen seuraajansa itse ansaitse Jumalan armoa. Se annetaan ilmaiseksi ja on luonnollinen seuraus suhteesta Häneen. Suuruus taas edellyttää palvelemista Kristuksen vuoksi ja toisten hyväksi. Suuruus maksaa ja vaatii itsensä kieltämisen ja ristin kantamisen.

Jeesuksen elämää leimasi epäitsekäs palveleminen. Hän sääli eksyksissä olevia ihmisjoukkoja. Hän kosketti niitä, jotka kärsivät fyysisistä vaivoista, sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta, hengellisestä sokeudesta. Palvellessaan muita Jeesus oli kuuliainen Isälleen. Jeesuksen tavoin meidänkin palvelemisemme motiivina tulisi olla rakkaus ja Jumalalle antautuminen. Palvellessamme me heijastamme Jumalan valoa kaikkien nähtäväksi (Mt 5:15).

Palvelemaan kutsutut

Jumala kutsuu meidät palvelemaan yhdessä Hänen kanssaan hänen lähetyksessään. Hänen edustajinaan maailmassa olemme hänen työtovereitaan palvellen elämällämme ja teoillamme. Meitä ei pelastettu palvelemaan, vaan me palvelemme, koska olemme pelastettuja. Palveleminen on luonnollinen seuraus suhteestamme Kristukseen ja se nousee Jumalan kutsusta, jota elämme iloiten ja rukoillen.

Me luovutamme itsemme iloiten Hänelle, Hänen lähetykseensä, käyttäen niitä lahjoja, joilla Jumala on meitä siunannut. Me tarjoamme suojan kodittomalle, ruokimme nälkäisiä, vierailemme vangittujen luona, annamme juotavaa janoisille, vaatetamme alastomia ja osoitamme vieraanvaraisuutta tuntemattomille. Unohdamme ja annamme itsemme, palvelemme odottamatta saavamme siitä mitään.

Jeesus itse sanoi: ”Minkä olette tehneet vähimmille… olette tehneet minulle” (Mt 25:40). Jumalan Henki antaa Jumalan läsnäolon loistaa palvelemisemme kautta pimeässä maailmassa.

Jeesuksen esimerkki palvelemisesta

Johanneksen evankeliumin 13. luvun jakeista 1-5 luemme mahtavan esimerkin Jeesuksen palvelemisesta asiassa, joka olisi kuulunut palvelijalle. Jeesus nousi pöydästä, riisui viittansa, sitoi pyyheliinan vyötärölleen ja pesi opetuslastensa jalat. Hän opetti heille arvokkaan läksyn palvelemisesta. Jeesuksen seuraajina meidät on kutsuttu epäitsekkäästi vastaamaan toisten tarpeisiin ja huoliin, tekemään tekoja, joita ei huomata tai pidetä minään.

Jeesuksen teko oli läksy nöyryyteen ja palveluhaluun. Sen sai aikaan rakkaus, ja se koettiin etuoikeutena. Me, hänen opetuslapsensa, opimme että Jeesus tulee kirkastetuksi rakastavassa ja myötätuntoisessa palvelemisessaan, jonka motiivina ei ole velvollisuus tai pakko, vaan joka kumpuaa sydämestä, josta löytyy rakkaus Jumalaan ja ihmisiin, joita palvelemme. Me palvelemme, koska olemme yhtä Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Kirkastamme Jeesusta palvelemalla

Jumala on uskonut meille hengellisiä lahjoja, luontaisia kykyjä, aikaa, taloudellisia resursseja ja kokemuksia. Voimme käyttää sitä mitä meillä on ja toimia laupiaan samarialaisen tavoin (Luuk. 10:25-37) tai Pietarin ja Johanneksen tavoin Kauniin portin pielessä (Piet. 3:1-8). Palvellessamme Jeesuksen nimessä, täytämme Jumalan antamaa tarkoitusta elämällemme antautuen täysin hänen johdettavakseen. Jumalan hyvyys ja suuruus kirkastuvat, kun osoittamme Kristuksen kaltaista ystävällisyyttä ja laupeutta jokapäiväisessä elämässämme.

Palvelutehtävä saattaa viedä meidät pois mukavuusalueeltamme. Joudumme ehkä luopumaan riittämättömyydestämme ja voittamaan itsemme. Asummepa missä tahansa, noustaan ja loistetaan Jeesuksen kirkkautta palvelutehtävämme kautta.  Antaudutaan uudelleen työhön Jumalan elopelloille palvelemaan toinen toistamme, jotta kaikki näkisivät Jeesus-valon heijastuvan meidän kristillisestä uskostamme sanoin ja teoin.